Hirvilupien hakuohjeet 2015Ampujaluettelolomake on kolmisivuinen. Jos seurueen ampujista joku kuuluu esim. yksityismaiden metsästysseuraan tulee merkitä kyllä kohtaan raksi ja jos myös aikoo siellä metsästää niin tulee merkitä kyllä ja jos ei metsästä niin syy miksi ei metsästä tulee ilmoittaa lomakkeen kolmannella sivulla. Lomakkeet löytyvät kun palaat etusivulle niin kohdasta lomakkeet klikkaamalla saat valtion maitten yhteishakuun tarvittavat ampujaluettelon.

Ampumakoe on luvan hakemista varten voimassa jos se on voimassa vielä tänä vuonna. Siten että esim. jos ampumakoesuoritus on voimassa 15.3.2015 saakka niin se riittää luvan hakemista varten.

Hirviluvan hakeminen valtion maitten yhteislupaan

  1. Yhteisluvan hakijana on Ahti Pyhäjärvi ja hänen osoite on Verkkoranta 10, 98500 Pelkosenniemi

  2. Yhteislupaan tuleva seurue toimittaa ampujaluettelon Ahti Pyhäjärvelle 30.1 mennessä ja allekirjoittaa yhteisluvan valtakirjan sekä ilmoittaa hänelle montako hirvilupayksikköä hakee. Riistakeskus suosittelee että myös paikalliset yhteislupaan haluavat seurueet ilmoittavat ampujalistat 30.1 mennessä Ahti Pyhäjärvelle puhelin 0400392177.

  3. Jos seurueessa on mukana ulkopaikkakuntalaisia, niin toimita ampujalista Ahti Pyhäjärvelle viimeistään 30.1. mennessä ja maksa heidän osalta metsähallituksen lupamaksu Ahti Pyhäjärvelle tai mieluummin pankkiin tilille hirvilupien yhteishaku 564234-410350. Maksu on 42 euroa/ulkokuntalainen metsästäjä. Ulkokuntalaisten osalta hakemusta ei voi täydentää enää tammikuun jälkeen.

  4. Ahti Pyhäjärvi on tavattavissa sopimuksen mukaan puh. 0400-392177.

Hirviluvan hakeminen valtion maille omana seurueena

  1. Jos seurueessa on ulkokuntalaisia niin metsästysoikeutta valtion maille vieraskuntalaisille on haettava 2.2.2015 mennessä metsähallitukselta. Kun lupaa haetaan omana seurueena tällöin seurueessa on oltava vähintään 10 ampujaa luvan saamiseksi. Näistä kuuden ampujan tulee olla sellaisia että heillä ei ole mitään muuta metsästysmahdollisuutta etteivät esim. kuulu johonkin metsästysseuraan joka hakee myös hirvenkaatolupia.

Riistakeskus suosittaa että myös pelkästään paikalliset seurueet ilmoittavat netissä osoitteessa eräluvat.fi ampujalistansa metsähallitukselle 2.2.2015 mennessä..

Lomakkeet siihen löytyvät metsähallituksen nettisivuilta: www.eraluvat.fi alasivulta hirvenmetsästys jossa ampujalistan voi netin kautta täyttää ja jättää samalla netin kautta aluelupahakemuksen. Lupamaksu on vieraskuntalaista kohti 42 €. Varsinainen hirviluvan hakulomake riistnhoitoyhdistystä varten löytyy osoitteesta: www.riista.fi

  1. Tuo varsinainen lupahakemus, osoitus ja ampujaluettelo 30.4 mennessä riistanhoitoyhdistykselle. Mikäli seurueessa on ulkokuntalaisia niin hakemukseen tulee liittää ym metsähallitukselta saatu päätös hirvenmetsästysoikeudesta eli kopio aluelupapäätöksestä.

    Tiedustelut:

Ahti Pyhäjärvi 0400-392177

Juhani Talvensaari 0400-208976