KarhunmetsästysMaksamalla tilillepanokortilla 20 euroa hirvilupien yhteishakutilille n:o FI69 5642 3440 0103 50 lupa oikeuttaa metsästämään karhua seuraavien Pelkosenniemen metsästysseurojen alueilla:


Tilisiirtoon tulee kirjata viestiosuuteen karhua metsästävän henkilön nimi esim: Matti Mänty karhunpyyntilupa kaudelle 2018.


Karhun metsästysaika on 20.8 – 31.10.


Edellytyksenä luvan saamiselle on se, että on jonkin ym. metsästysseuran jäsen. Luvan ostajalla on vastuu selvittää kunkin seuran luvalliset pyyntialueet.

Huom Luiron, Suvanto-Kairan ja Alaperän yhteismetsän alueella on entisiä yksityismaita jotka valtio on ostanut suojelukäyttöä varten niin näillä alueilla saa metsästää vain Pelkosenniemellä vakituisesti asuva henkilö.


Karhukaadon jälkeen on tehtävä välittömästi lakisääteinen saalisilmoitus jonka voi tehdä verkossa sähköpostilla osoitteella lappi@riista.fi tai Oma riista -verkkopalvelussa. Sähköpostilla kirjataan seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi, osoite ja puhelinnumero 2) kaatopäivä ja kellonaika 3) kaadetun karhun sukupuoli 4) kaatopaikan kunta, maastonimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määrää karhunmetsästyksen lopetettavaksi. Huom! Karhupuhelinta ei enää ole.


Karhunmetsästykseen ryhtyvällä henkilöllä täytyy olla riistanhoitomaksu suoritettuna, voimassa oleva ampumakokeen suorituskortti ja metsästysasetuksen vaatima ase ja patruuna. Seurueena metsästäessä täytyy seurueelle nimetä metsästyksen johtaja.


Pelkosenniemellä 19.8.2018


Juhani Talvensaari

toiminnanohjaaja