Metsästyksen valvonta

Yhdistyksen päätoimisina valvojina toimivat luontovalvojat. Vihjeitä voi toimittaa heille tai toiminnanohjaajalle numeroon 0400-208976.

Sellaisen vihjeen antajalle, jonka antama vihje johtaa syytteeseen hirven salakaadosta, maksetaan 672 euron vihjepalkkio. Vihjeen antajan henkilöllisyys salataan.

Luontovalvojana toimii:
Ahti Pyhäjärvi puh. 0400-392177