TutkinnotMetsästäjäoppaita saa toiminnanohjaajalta.


Varsinaisen metsästäjätutkinnon maksu on 20 euroa/yritys.

Tutkintoon saa osallistua vaikka ei olisikaan ollut mukana koulutusosassa.
Varsinaisia metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestetään vuonna 2018 seuraavasti osoitteessa : Metsätalon kahvio Kemijärventie 1 Pelkosenniemi (sisäänkäynti toinen ovi pohjoisesta)


Paikka

Päivä

klo

Metsätalon kahvio

Ti 17.7.

18:00

Metsätalon kahvio

To 19.7.

18:00

Metsätalon kahvio

Ke 22.8.

18:00Lisätutkintopäivistä ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin.
Tutkinnon edellytykset ja sisältöMetsästäjätutkinnon edellytykset

Metsästäjätutkintoon osallistuvan on vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Metsästäjäkokelaan on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten riittävä tuntemus, ennen kuin voi suorittaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enintään kahdeksan virhettä.Metsästäjätutkinnon sisältö

Metsästäjätutkinto käsittää kirjallisen kokeen. Kirjallinen koe sisältää yhteensä 60 kysymystä alempana mainituista aiheista. Vastaukset kysymyksiin löytyvät sekä metsästäjätutkintoon valmistavan koulutustilaisuuden opetuksesta että Suomen Riistakeskuksen toimittamasta "Metsästäjän Oppaasta". Kirjalliseen kokeeseen voi tutustua Suomen Riistakeskuksen sivuilla haulla metsästystutkinto kohdassa harjoitustehtävät.

Metsästäjätutkintoon valmistava koulutus

Koulutustilaisuus sisältää oppitunteja seuraavista aiheista:

  1. Metsästäjätutkinto, metsästysoikeus ja metsästyslainsäädäntö

  2. Riistahallinto ja metsäjärjestöt

  3. Lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito

  4. Ampuma-aseet ja niiden käyttö metsästyksessä

  5. Metsästysmuodot

  6. Hyvät metsästystavat, haavoittuneen riistan haku ja saaliin käsittelyMuu vastaava tutkinto

Aikaisempien määräysten mukaisesti suoritettu metsästäjätutkinto vastaa tämän määräyksen tutkintoa. Muun maan kansalaiselle, jolla on voimassa oleva oman maansa metsästyskortti tai joka muutoin antaa luotettavan selvityksen siitä, että hänellä on oikeus metsästää omassa maassaan, myönnetään metsästyskortti ilman metsästäjätutkintoa.